Paphiopedilum emersonii

Hình trên: Lan hài Paphiopedilum emersonii