DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Dendrobium ( phần 3 )

Dendrobium (phần 3)

Dendrobium loddigesii 

Gi hành nh, có khi đng thng nhưng cũng có th bò lan trên đt, mi gi hành dài 7-10 cm, to 0,5 cm, gi hành mi phát xut t mt na chiu dài ca thân đã trưởng thành. Lá nh, dày, màu xanh nht, lá rng theo mùa, dài 4-6 cm.

Hoa mc đơn đc nhng đt, hoa to 4-5 cm. Lá đài và cánh hoa có màu hng ca hoa t đinh hương. Môi rng, màu cam đm vi cái rim màu t đinh hương nht, li có tua.

Lan biu sinh hoc thch lan, thân ca cây bò lan trên mt đt trông như tm thm, sng nơi có mùa khô rõ rt, trên đ cao 400-1.500 m, Vit Nam, Lào, Trung quc (k c đo Hi nam và Hong Kong).

 Dendrobium longicornu

Gi hành hp, đng thng, đôi khi r xung, dài 20-40 cm. Lá có màu xanh ng vàng, lá rng theo mùa, dài 7 cm, rng 3 cm, phn v la ca lá có lp lông màu đen. Vòi hoa phát xut gn đnh ca thân, có 1-3 hoa, hoa màu trng khi n

không m rng, to 6,5 cm. Các lá đài và cánh hoa hp, Vin môi có tua phía trước và mt cái ca dài phn gc.

Lan biu sinh, sng trên cây trong rng và nếu là thch lan thì sông trên đá trong thung lũng, trên đ cao 1.150-2.300 m, tri dài t n đ và Nepal ti Sikkim, Myanmar và Trung quc.

Dendrobium macrophyllum 

Phn dưới ca gi hành nh, phình ra phn trên, dài 60 cm, có 3 lá ln đnh. Lá dai, hình ê-lip thuôn, dài 30 cm, rng 4 cm, không rng lá theo mùa. Vòi hoa đng thng, phát xut phía trên ca lá, vi 25 hoa có lông hoc tua lm chm, hoa to 3-5 cm, màu xanh xn hoc pha vàng, môi có nhng sc màu đ tía.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa, hình thành nhng bi ln dưới các tán cây, Fiji chúng sng trên đ cao 500m, trong khi New Guinea li sng trên đ cao ti 1.700 m.

Tri rng t Java, Philippines, New Guinea đi xung min đông và min nam Fiji.

Loài tương tự: Dendrobium polysema Schechter, tương t như vy nhưng trên đnh

ch có 2 lá và môi không có sc mà ch nhng chm.

 Dendrobium moniliforme

Gi hành đng hoc ngang, nh, dài 10-40 cm, to 0,5-1 cm, lá mc thành hai hàng dc theo phn trên  ca thân, rng theo mùa. Lá hình mũi mác thng, dài 3-5 cm, rng 1 cm. Vòi hoa ngn, mc trên đt th ba, trên gi hành đã rng lá, có 1-3 hoa, hoa to 2-5 cm, hoa màu trng hoc màu hng lt, có hương thơm, hoa tàn sau 2 tun l. Môi hp, hng có màu xanh đm hoc màu nâu.

Lan biu sinh hoc thch lan, sng trong các khu rng có khí hu mát m, trên đ cao 600-3.000 m, Nht bn, qun đo Ryukyu, Triu tiên, Trung quc và Đài loan.

Dendrobium moschatum

Cây có kích thước ln và cng cáp, các gihành đng thng hoc r xung, gi hành dài 50-200 cm. Lá hình mũi mác thuôn, màu xanh pha đ tía, lá rng sau thi gian 2 năm, dài 8-15 cm, rng 4,5 cm. Vòi hoa phát xut t đt trên ca gi hành già, vòi hoa buông r, mi vòi có 7-15 hoa, hoa hoa to 5-8 cm, chóng tàn, màu hng, trng hoc vàng đng, môi có dng hình mũi hài và có lông ngn.

Lan biu sinh, trong nhng khu rng rng lá vi khí hu gió mùa, trên đ cao 300-2.000 m, Sikkim, Nepal,, Bhutan, n đ, Myanmar, Thái-lan, Lào, Vit Nam.

Dendrobium nobile 

Gi hành lúc ban đu thường thng đng, sau đó thì r xung, dài 60 cm, to 1,5-2 cm, mi đt li phình lên. Lá hình đai đến hình mũi mác, dài 7-10 cm, lá rng theo mùa. Vòi hoa ngn, có 2-4 hoa mc t đt không có lá, hoa to 6-8 cm, hoa tàn sau 3-6 tun l, thường có màu trng, phn đu ca cánh hoa và lá đài đu có màu t đinh hương ng hng đm. Môi có màu đ tía đm trong hng.

Có nhiu hình thc ca lan khác nhau đã được mô t bao gm c màu trng tinh ca biến loài virginale.

Lan biu sinh hoc thch lan, hình thành nhng khóm dày, trong các khu rng rng lá theo mùa, thường là ni được phơi nng hoàn toàn, trên đ cao 200-2.000 m, Bhutan, Nepal, Myanmar, Thái-lan, Lào, Vit Nam, Trung quc.

  Dendrobium parishii

Gi hành ngn và to, un cong và hình dáng xu, dài 20-30 cm, to 1-2 cm, bao bc bi mt lp v la trng. Lá hình mũi mác thuôn, dài 5-15 cm, lá sm rng. Vòi hoa phát xut trên các đt ca thân, mi vòi có 2-3 hoa, hoa màu t đinh hương hng lt hoc sáng. Môi màu đm hơn và có lông tơ.

Lan biu sinh, trong các khu rng rng lá vi nh hưởng mnh ca khí hu gió mùa, trên đcao 250-1.500 m, n đ, Myanmar, Lào, Vit Nam, Vân nam Trung quc.

Dendrobium pendulum  

Gi hành dài 30-60 cm, thân có hình dáng kỳ d, c sau mi đt thì nó li phng lên trông ging như mt chui tràng ht. Lá nh hp, màu xanh nht, dài 15 cm, rng 0,5 cm, lá rng theo mùa. Vòi hoa phát xut t nhng đt không có lá, mi vòi có 1-3 hoa, hoa trng, cánh hoa rng hơn lá đài, đu mút ca c cánh hoa và lá đài có màu đ ng tím hoa cà. Môi tròn hình tim, vi mt miếng bt màu vàng sm na trong, phn đu có màu tím hoa cà.

Lan biu sinh, trên các cây trong khu rng rng lá, trên đ cao 750-1.500 m, n đ, Myanmar, Thái-lan, Lào, Trung quc.

Dendrobium primulinum                   

Gi hành đng thng hoc r xung, dài 30-45 cm, Lá mc thành 2 hàng song sm rng, hình mũi mác, dài 8-13 cm. Vòi hoa t nhng đt cây không có lá, thường có 1-2 hoa. Hoa có hương thơm, to 4-8 cm. Các lá đài và cánh hoa hp, màu hng, tím hoa cà, đ tía hay trng.

Môi có chiu ngang ln hơn chiu dài, màu vàng xn vi nhng vân đ.

Lan biu sinh, trong nhng khu rng rng lá, vi mùa khô rõ rt, trên đ cao 300-1.600 m, Nepal, n đ, Myanmar, Thái-lan, Lào, Vit Nam, Vân nam Trung quc.

Loài tương tự: Dendrobium polyanthum

Lindley cũng gn ging như loài có hoa màu trng.

 Dendrobium rhodostictum

Thân đng thng, có nhiu nét đc trưng, phn dưới ca gi hành rt nh, phn đu phình ra như hình trng, thân dài 25 cm. Có 2-4 lá, lá không rng theo mùa, lá mc t phn phình ra trên ca gi hành, dài 5-11 cm, rng 1-2,5 cm.

Vòi hoa hướng lên trên, phát xut gn đnh gihành, có 2-6 hoa, to 6-9 cm, hoa tàn sau 6 tun l, hoa màu trng. Môi có vin màu đ tía rt rõ hoc có nhiu chm dc theo rim.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa, trên núi hoc là đa lan trên nhng trin núi đá vôi có rêu ph, trên đ cao 800-2.000 m, Papua New Guinea, đo Bougaiville, qun đo Solomon.

Nguồn tài liệu : SÁCH HOA LAN ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405