DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Các loài lan lai của Vanda

Các loài lan lai của Vanda

Các loài lan lai thuc ging Vanda có thchia ra làm ba nhóm:

1) Lai to gia các loài khác trong cùng mt chi, như Vanda lai strap leaf.

2) Lai to gia các loài khác nhau gia các thành viên trong hai chi, như Vanda semi-terete.

3) Lai gia các loài lan khác nhau.

Vic lai to gia các loài khác nhau trong cùng mt chi luôn luôn cho kết qu cao, ngoài ra th tam bi đã hin din mt khi mt trong cha m ca chúng có th t bi. Mt s loài Vanda ni tiếng ca Singapore như Vanda Miss Joaquim, hin đã tr thành mt hàng sn xut trong công nghip lan ca Singapore và Hawaii,

đây là loài lan lai trong t nhiên đang được nuôi trng. Loài Vanda Miss Joaquim, var. John Laycock có hoa trng, đó là loài được lai to gia Vanda teres trng vi Vanda hookerana, nó được th hưởng tính cht hoa ln ca Vanda teres. Mt loài Vanda trng rt ph biến na là Vanda Poepoe var. Diana. Khi trng nhng loài này dưới tri nng và mưa, thì khó ra hoa trong nhng tháng mùa mưa, vì vy vào nhng thi gian có mưa đó ta nên dùng nhng tm nylon trong đ che cho chúng.

Vanda sanderana Vanda coerulea có lẽ là nhng loài ni tiếng nht trong s các loài lan Vanda, và không có gì ngc nhiên khi kết hp hai loài này vi nhau đ cho ra loài Vanda Rothschildiana đã cho mt kết qu bt ng.

Vic nuôi trng ging này được thc hin tnăm 1931, cho đến ngày nay rt d dàng đ tìm mua loài lan này t Thái-lan hoc t Hawaii.

Strap-leaf Vanda vn nhn được s quan tâm ca nhiu người trong quá trình lai to

vi nhng cánh hoa có khm hay không khm cũng vy. Di màu ca loài lan lai này cũng khá rng , như màu vàng đến t Vanda dearei, Vanda spathulata Vanda denisoniana; Màu cam đến t Vanda insignis; Màu hng và đ đến t Vanda sanderana; Màu xanh đến t Vanda coerulea; Hương thơm đến t Vanda tessellata.

Vic tìm tòi Vanda th t bi là mt s thc nghim quan trng đó là cơ hi phát hin ra được th t bi chi t mt loài Strap-leaf Vanda mà thôi, đó là nhng cái tên như Vanda Dawn Nishimuara, chính nó đã tr thành loài lan trng đ kinh doanh hoa ct cành Singapore.

Nói v vn đ lan lai to ca ging Vanda thì còn nhiu vì th nht, chúng là mt ging ln vi 50 loài khác nhau. Th hai, chúng là loài đang được ưa chung, nht là trong kinh doanh hoa ct cành, vì vy trong phm vi cun sách này chúng tôi không sa đà vào các lý thuyết vlai ging. Vì kiến thc ca tôi không cho phép và mt khác nó không phi là mc đích khi biên son cun sách này.

H.nh bên phải: Vanda Miss Joaquim

H.nh dưới: Vanda hookerana x V. teres

Nguồn tài liệu: SÁCH HOA LAN  ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

Cập nhật: 15/04/2020 — 18:21

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405