DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Rodriguezia

Rodriguezia

Tông: Maxillarieae

Tông ph: Oncidiinae

Phân b: Có khong 40 loài Trung và Nam M.

Lan biu sinh đa thân nh. Gi hành nh n dưới lp v la ca lá, trên đnh có 1-2 lá. Gihành mc sát nhau hoc cách đu nhau trên thân r bò lan. R nh và dài. Vòi hoa mc hai bên,

không phân nhánh, thường buông r. Nếu so vi kích thước ca cây thì hoa là ln. Lá đài sau cùng vi các cánh hoa hình thành cái mũ chp.

Lá đài bên thường nm ngang. Môi có móng và mt cái ca ngn và mt phiến có hình trng ngược, trên đĩa có tua.

CÁCH TRNG

Hu hết các loài thuc ging Rodriguezia là loài lan biu sinh nh và cách trng tt nht là ghép trên các tm dn hoc trên xơ da. Chúng cn có ánh sáng tt, tưới nước quanh năm, nhưng cn đ khô gia hai ln tưới. Sương mù tt cho cây trong sut thi gian cây phát trin, nhưng cn lưu ý chng nm, cn thông gió tt.

Vào mùa đông, không nên đ nhit đ xung dưới 12-15o C.

Rodriguezia batemanii

Là loài ln nht trong ging này, thân cao 20-25 cm, vi các gi hành mc sát nhau trên thân r bò leo. Vòi hoa un cong hoc buông r, có 3-10 hoa, hoa to 7 cm, màu trng, thường pha hng hoc đ tía. Các lá đài và cánh hoa phng. Môi rng có rim gn sóng và mt mô sn màu vàng. Ca cun vào trong. Ra hoa vào mùa xuân, hoa tàn sau khong mt tháng.

Lan biu sinh, trong rng có nhiu mưa, trên đ cao 50-200 m, Brasil, Ecuador, Peru, Venezuela.

Rodriguezia candida

Lan bò lan hoc leo bám. Gi hành dt, cao 5 cm, có 1 lá, lá dài 15 cm, thuôn hoc hình mác.

Cung hoa un cong hoc r xung, có ít hoa, hoa ln, có hương thơm, hoa màu trng có đm vàng trên môi. Lá đài sau dài 30 mm, lá đài hai bên liên kết vi nhau. Môi hình cái qut, dài 54 mm.

Lan biu sinh, trong rng nhiu mưa, trên đcao 200-500 m, Brasil, Guyana, Venezuela.

Rodriguezia decora

Là loài lan nh, leo bán vi các gi hành dt.

Lá dai. Vòi hoa buông r, hoa to 3,5 cm, màu trng có nhng chm màu hng. Môi hơi ging cái ng, vi ba thùy nhô ra. Ra hoa vào mùa hè thu, hoa tàn sau 2-3 tun l.

Lan biu sinh, trong rng nhiu mưa, min đông nam Brasil

Loài tương tự: Rodriguezia satipoana Dodson

& D.E. Bennett, Peru.

Rodriguezia granadensis

Mt loài lan nh, ch cao 10 cm. Gi hành có 1 lá. Vòi hoa nm ngang, có 3-7 hoa, to 3 cm, màu trng pha lê, vi đm vàng môi. Ca dài 2 cm. Ra hoa vào mùa xuân – hè, có th tàn sau 1 tháng.

Lan biu sinh, trong rng nhiu mưa, Colombia, Ecuador.

Rodriguezia lanceolata

Cùng loài: Rodriguezia secunda Kunth

Loài lan này được trng rt ph biến. Lá hp.

Vòi hoa nm ngang hoc buông r, có 20 hoa, hoa to 2,5 cm, có màu sc ni bt, t màu hng đến màu đ đm. Ra hoa vào mùa hè. Hoa tàn sau chng 3-4 tun l.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa và các khu rng ven sông, trên đ cao 50-900 m, tri dài Trung và Nam M.

Rodringuezia leeana

Lá dai, nếu ct ngang lá có hình ch V. Vòi hoa un cong hoc buông r. Hoa to 4 cm, màu trng ánh hng. môi có nhng đm màu vàng.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa, trên đ cao 50-200 m, Brasil, Ecuador, Peru, Surinam, Venezuela.

Rodriguezia venusta

Cây cao 12-18 cm. Gi hành có 1 lá. Vòi hoa buông r, có 5-8 hoa, hoa to 3,5 cm, hương thơm, màu trng. Rim môi gn sóng, có mt mô sn màu vàng. Ca cun li. Ra hoa vào mùa xuân. Hoa tàn sau chng mt tháng.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa, Brasil, Peru

Nguồn tài liệu: SÁCH HOA LAN  ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

Cập nhật: 09/04/2020 — 15:14

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405