DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

LAN ĐA THÂN DENDROBIUM

LAN ĐA THÂN DENDROBIUM

Dendrobium (  I )


(1) Dendrobium aberrans
(2) Dendrobium alexandrae
(3) Dendrobium aduncum
(4) Dendrobium ambile

Dendrobium  ( II )


(1) bellatulum (2) bracteosum
(3) brymerianum (4) bullenianum (5) cariniferum

Dendrobium  ( III )


(1) aphyllum
(2) chrysotoxum
(3) crepitadum
(4) cruentum

Dendrobium  (IV )


(1) Dendrobium densif orum (2) Dendrobium cuthbertsonii (3) Dendrobium cyanocentrum (4) Dendrobium devonianum (5) Dendrobium discolor

Dendrobium  ( V )


1) draconis (2) f ndlayanum (3) formosum (4) forbesii (5) gracilicaule (6) hercoglossum (7) heterocarpum (8) infundibulum

Dendrobium  (V I )


(1) Dendrobium kingianum (2) Dendrobium lawesii (3) Dendrobium lindleyi (4) Dendrobium linguiforme (5) Dendrobium loddigesii (6) Dendrobium longicornu

Dendrobium (V II) 


(1) Dendrobium macrophyllum (2) Dendrobium moschatum (3) Dendrobium nobile (4) Dendrobium parishii (5) Dendrobium pendulum (6) Dendrobium rhodostictum

Dendrobium (V III)


(1) Dendrobium seenile (2) Dendrobium smillieae (3) Dendrobium tangerinum (4) Dendrobium speciosum (5) Dendrobium spectabile (6) Dendrobium subclausum

Dendrobium  ( IX )


(1) Dendrobium teretifolium (2) Dendrobium tetragonum (3) Dendrobium trigonopus (4) Dendrobium transparens (5) Dendrobium unicum

Dendrobium  ( X )


(1) Dendrobium vexillarius
(2) Dendrobium victoriae-reginae
(3 ) Dendrobium violaceum
(4) Dendrochilum arachnites

Dendrochilum  LAN CHUỖI HẠT VÀNG 

Cập nhật: 15/04/2020 — 18:15

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405