DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Stelis

Stelis

Cùng giống: Physosiphon Lindley; Và ging Condylago Luer.

Tông: Epidendreae

Tông ph: Pleurothallidinae

Phân b: Trên 700 loài Florida, qun đo Indies, Mexico, Trung và Nam M

Lan biu sinh, thch lan hoc đa lan, thường thuc loi cây nh, mc thành bi hoc bò leo.

Thân được bao bc bi lp v la hình ng hoc hình ng khói xe la. Có 1 lá. Vòi hoa không phân nhánh, thường có vài hoa, vòi hoa phát xut t cái mo, hoa nh. Các lá đài hình trng hoc hình tam giác, đôi khi có lông, có khi liên kết vi lá đài hai bên, các cánh hoa có hình bán nguyt. Phiến môi dy, môi lin hoc có ba thùy, liên kết vi tr hoa hoc vi chân trhoa. Khi phn 2.

Có nhiu loài thuc ging này trước kia nm chung trong ging Pleurothallis, mãi đến năm 2001, người ta mi đưa vào ging Stelis.

CÁCH TRNG

Các loài thuc Stelis có nhiu đc tính sinh hc và sinh trưởng trên nhng đ cao khác nhau hơn bt kỳ loài nào thuc Pleurothallis. Dù sao, hu hết các loài thuc Stelis được trng trong chu vi cht trng da trên nhng mnh vcây mn, trong môi trường mát đến nhit đtrung bình, cn nhiu bóng râm, đ m cao, thông gió tt.

Stelis arcuata

Cùng loài: Pleurothallis arcuata Lindley;

Và loài Specklinia arcuata (Luer) Luer

Thân dài 5 cm. Lá dài 10 cm, rng 2 cm. Vòi hoa dài 30 cm, có khong 15 hoa, hoa dài 10 mm. Lá đài sau màu vàng, sc màu ht d, Lá đài hai bên liên kết vi nhau, màu đ tía đm.

Lan biu sinh, trong rng thưa, trên đ cao 1.000-1.600 m, Guyana, Venezuela, Brasil.

Stelis argentata

Thân cao 6 cm. Lá dài 10 cm, rng 2,5 cm.

Vòi hoa cao 20 cm, có nhiu hoa, hoa to 8 mm, màu hng lt đến màu đ tía. Các lá đài phng, hình cu.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa và mây ph, trên đ cao 800-1.600 m, Mexico, Trung và Nam M.

Stelis gelida

Cùng loài: Pleurothallis gelida Lindley; Và

loài Specklinia gelida (Lindley) Luer

Lá dài 25 cm, rng 6 cm. Vòi hoa dng đng, dài 30 cm, có mt s hoa, hoa nh, các hoa nm v mt phía, màu trng, vàng nht hoc xanh vàng.

Lan biu sinh, trong rng nhiu mưa, trên đ cao 1.900 m, Hoa kỳ (Florida), qun đo Indies, Trung và Nam M.

Stelis megachlamys

Cùng loài: Pleurothallis tuerchleimii

Schlechter; Và loài Pleurothallis megachlamys

Schlechter

Là loài ln, thân dài 35 cm. Lá dài 25 cm, rng 7 cm. Hoa ln, các lá đài có lông mn, dài chng 25 mm, màu nâu đ đm đến màu đ tía.

Lan biu sinh, trong rng nhiu mưa và mây ph, trên đ cao 1.000-2.050 m, Mexico, Trung và Nam Mỹ.

Stelis segoviensis

Cùng loài: Pleurothallis segoviensis Reichenbach f.

Thân dài 6 cm, hình thành nhng cm sát nhau. Lá dài 13 cm, rng 1,5 cm. Vòi hoa dài 20 cm, có vài hoa đến mt s hoa, hoa dài 2 cm, mc v mt phía, màu sc khác nhau, t đ đm đến xanh vàng vi đm nâu.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa và mây ph, trên đ cao 600-2.000 m, Mexico, Trung và Nam M.

Stelis villosa

Cùng loài: Pleurothallis schiedei Reichenbach f.; Và loài Pleurothallis hirsuta Ames

Có 6 lá, dài 2 cm. Vòi hoa có ít hoa, mi ln n 1-2 hoa. Các lá đài dài 5-7 mm, màu xanh vàng, đm đ tía, mt trong có lông dài màu đtía.

Nguồn tài liệu: SÁCH HOA LAN  ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

Cập nhật: 15/04/2020 — 18:21

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405