DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Stanhopea

Stanhopea

Tông: Maxillarieae

Tông ph: Stanhopeinae

Phân b: Khong 60 loài và vô s nhng loài lai to trong th nhiên Mexico, Trung và Nam M và Trinidad.

Lan biu sinh hoc thch lan, thân ln. Gihành hình trng, có 1 lá trên đnh. Lá to, gp nếp và có cung lá, lá thường có hình ê-lip. Vòi hoa phát xut t gc, không phân nhánh, có vài hoa đến mt s hoa, phiến hoa dày, màu sc ni bt, hương nng (không phi lúc nào cũng dngi), hoa chóng tàn, hiếm khi hoa th được 3-4 ngày. Các lá đài và cánh hoa phng, tương t nhau, không theo quy ước. Cu to môi phc tp, được chia ra thành mt cái móng, mt cái mũ chp và mt phiến môi, trên cái mũ chp thường có 2 cái sng. Tr hoa dài, thnh thong có cánh. Khi phn 2.

V tính cht thc vt thì tt c các loài đu ging nhau, vi cái lá dài 40-70 cm, có gân ni, lá rng 15-20 cm, gp nếp thành khe. S khác nhau nm ch s lượng hoa trên mt vòi hoa, kích thước và màu sc ca hoa, song ch yếu là hình dáng ca môi.

CÁCH TRNG

Nên trng chúng trong gi bng g hoc bng dây kẽm có bc plastic, vi rêu nước, không gian đ rng đ vòi hoa có th vươn lên t đáy gi. Cht trng là nhng mnh v cây thô hoc mt hn hp gm 2 phn rêu nước tươi và 1 phn ht trân châu. Stanhopea cn nhit đtrung bình, ánh sáng tt, đ m cao, không khí lưu chuyn thường xuyên. Trong giai đon cây đang phát trin cn tưới nhiu nước, bón nhiu phân. Khi gi hành đã phát trin đy đ, thì gicây khô nhưng không được đ gi hành b teo tóp li. Hu hết các loài thuc ging này ra hoa vào mùa hè đến đu mùa thu.

Stanhopea anfracta

Vòi hoa có 7-13 hoa, hoa to 5-8 cm. Các lá đài và cánh hoa phng, màu cam xn đến cam sm màu. Môi màu cam, gn phn chân có nhng chm như giọt nước trên c hai mt.

Lan biu sinh, trong các khu rng mây phtrên đ cao 1.000-2.200 m, Bolivia, Ecuador, Peru.

Stanhopea candida

Vòi hoa dài chng 8 cm, có 2-4 hoa, hoa màu trng hoc màu ngà, to 7 cm. Môi có nhng đm và ánh lên màu hng, phiến môi có 2 cái sng rim.

Lan biu sinh, trên nhng cành cây ln trong đi cây vùng thp, m ướt, trên đ cao 150-600 m, Brasil, Colombia, Peru, Venezuela.

Stanhopea cirrhata

Vòi hoa dài 4-5 cm, có 2 hoa, hoa to 6 cm.

Các lá đài và cánh hoa đi xng nhau, màu vàng, môi màu cam, sng trên chp có màu đht d.

Lan biu sinh, trong rng m ướt, trên đcao 0-700 m, Costa Rica, Nicaragua, Panama.

Stanhopea costaricensis

Vòi hoa dài 12-20 cm, có 5-7 hoa, hoa to 9 cm. Các lá đài và cánh hoa nm ngang hoc đi xng, màu trng kem hoc vàng xn, có nhng đm màu nâu đ. Môi trng hoc trng kem, ken dày nhng đm màu nâu đ.

Lan biu sinh, trong rng có nhiu mưa và mây ph, trên đ cao 700-900 m, Trung M.

Stanhopea ecornuta 

Vòi hoa dài 20 cm, có 2 hoa, hoa to 6 cm.

Các lá đài và cánh hoa màu trng, phn chân ca các cánh hoa thường có nhng đm màu đtía. Môi màu vàng kim, phn dưới ca môi có nhng đm và ánh lên màu đ.

Lan biu sinh, trong nhng khu rng lá ln, m ướt, trên đ cao 0-700 m, Trung Mỹ.

Stanhopea grandiflora

Cùng loài: Stanhopea eburnea Lindley

Vòi hoa dài chng 10 cm, có 2-4 hoa, hoa to 15 cm, màu trng kem, vi nhng chm màu đ tía và các sc màu đ trên móng và mt cp sng ngn.

Lan biu sinh, trong rng, trên đ cao 100-1.000 m, Nam M và Trinidad.

Stanhopea graveolens

Vòi hoa có 3-9 hoa, hoa có mùi khó chu, to 8 cm, màu trng kem hoc màu trng ng xanh.

Các lá đài và cánh hoa có nhng đm màu đtía. Phiến môi rng, vi nhng đm màu ht dẻ ở mi bên, phn chp có 2 cái sng dày.

Lan biu sinh, trong rng ven sông, trên đcao 2.700 m, Mexico, Trung M.

Stanhopea jenischiana

Vòi hoa dài 30 cm, có 4-8 hoa, hoa to 7 cm, màu vàng cam vi nhng đm màu ht d. Các lá đài và cánh hoa đi xng nhau, ca ca môi thường có 2 chm ging con mt. Mun có hoa thì cn đ cây có thi gian ngh khô.

Lan biu sinh, trong rng, trên đ cao 800-1.500 m, Colombia, Ecuador, Peru.

Stanhopea nigroviolacea

Cùng loài: Stanhopea tigrina Bateman var. nigreoviolacea C. Morren

Vòi hoa dài chng 8 cm, có 2-3 hoa, hoa to 18 cm, có hương va-ni màu vàng ng trng, ngxanh hoc vàng, có nhng vt và đm màu đtía.

Lan biu sinh, trong rng, trên đ cao 1.200-2.000 m, Mexico.

Stanhopea oculata

Vòi hoa dài 50 cm, có 5-7 hoa, hoa to 10-13 cm, có hương va-ni, màu trng ng xanh hoc màu trng kem, có đm màu ht d. móng ca môi có hai đim ging mt màu ht d.

Lan biu sinh, trên thân cây hoc bìa rng cây lá ln, m ướt, hoc thch lan, trên đ cao 400-750 m, Mexico, Trung và Nam M.

Stanhopea pulla

Vòi hoa dài 3-4 cm, có 2 hoa, hoa to 7 cm (là loài có hoa nh nht trong ging này), màu vàng kem. Các lá đài và cánh hoa gn như đi xng. Môi màu nâu ng cam sáng vi nhng đm ng đ. Chp không có sng.

Lan biu sinh, trong rng nhiu mưa, trên đ cao 0-1.000 m, Costa Rica, Colombua, Panama.

Stanhopea tigrina    

Vòi hoa dài 15 cm, có 2-4 hoa, hoa có mùi hương nng, to 20 cm, màu vàng vi nhng sc và vt màu nâu đ đm. Ca có màu vàng kim và nhng chm màu nâu đ. Chp màu trng kem, các sng có nhng chm màu đ tía. Phiến môi màu kem, chm đ tía, trên đnh có ba răng.

Lan biu sinh, trong rng, trên đ cao 1.100 m, Mexico.

Stanhopea wardii

Vòi hoa dài 18 cm, có 3-10 hoa, hoa to 14 cm, màu vàng vi nhng chm màu đ tía. Ca ca môi màu cam vi 2 cái mt màu nâu đ, chp có các sng dài 3-4 cm.

Lan biu sinh hoc thch lan, trong rng nhiu mưa, trên đ cao 400-2.700 m, Trung và Nam Mỹ.

Nguồn tài liệu: SÁCH HOA LAN  ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

 

Cập nhật: 15/04/2020 — 18:21

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405