DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Acianthera

Acianthera

Tông: Epidendreae

Tông ph: Pleurothallidinae

Phân b: Có trên 200 loài tMexico, Trung và Nam Mvà qun đảo Antilles song hu hết li tp trung Brasil.

Acianthera thường được xlý như là mt ging phca Pleurothallidinae, nhưng khi đối chng ADN thì đây là mt ging riêng bit. Cây mc to thành búi, bò trườn ra chung quanh, nó là loài lan biu sinh, thch lan, đôi khi cũng là địa lan. Thân bbc trong lp vla và chcó 1 lá trên đỉnh. Trên mi vòi hoa chcó mt hoa, đôi khi nhiu hơn, vòi hoa thường mc tphn ngn ca cây, nhưng đôi khi li xut phát tc. Hoa mc hướng xung dưới. Các lá đài dy và có lông tơ ở mt ngoài, hai lá đài dưới liên kết vi nhau phn dưới, đôi khi li liên kết vi nhau ngay từ đỉnh, thnh thong li cùng vi lá đài sau to thành mt cái ng. Cánh hoa thường ngn, môi dy, đôi khi li móc vào vi chân ca trhoa.

CÁCH TRNG

Các loài thuc Acianthera có thtrng trong nhng miếng vcây nhhoc trong rêu nước trn chung vi nhau, đồng thi cũng có thtrng bng cách ct vào các tm dn hoc thân cây. Nhit độ phù hp vi nó là mát hoc trung

bình (phthuc vào điu kin nơi chúng sinh trưởng trước khi đưa vnơi trng mi). Là loài ưa bóng mát, độ ẩm cao và thông thoáng trong cnăm.

Acianthera johnsonii

Cùng loài: Pleurothallis johnsonii

Là loài lan thân ngn, bò leo hoc hình thành bi. Thân chcao 3-11 cm. Lá mc thng lên và hình ê-lip dài 14 cm, rng 5 cm. Vòi hoa dài 3-8 cm và chcó mt ít hoa. Hoa màu đỏ tía, có đốm, môi màu vàng vi nhng đốm màu đỏ tía. Các lá đài dài đến 16 mm. Là loài lan biu sinh hoc địa lan, sng trong nhng khu rng có bóng mát, trên độ cao 1.200- 1.600 m. Xut xtMexico và Trung M.

Acianthera proliferaAcianthera prolifera

Cùng loài: Preurothallis prolifera

Brca chúng lan ta ra chung quanh, thân dài 20 cm. Lá dài 8 cm, rng 4 cm, hình trng và dai. Vòi hoa mang mt ít hoa, cũng có khi có nhiu hoa, hoa màu đỏ tía hoc màu ht d. Các lá đài dài 9 mm.

Là loài lan biu sinh, sng trên độ cao 1.500 m, trong rng có bóng râm Brasil, Guyana,  Venezuela.

Acianthera sicaria

Acianthera sicariaCùng loài: Acianthera alpine 

Thân loài lan này to thành búi, có chiu dài 10-30 cm. Có t6 đến 13 lá, mi lá rng 1-3 cm, hình thuôn, mép lá un lượn như nhng cái cánh trên thân cây ca nó. Vòi hoa dài 2-3 cm chcó ít hoa. Hoa có màu vàng, trng,xanh lc hoc nâu vi nhng sc tím, đỏ tía hoc đỏ. Các lá đài dài 12 mm.

Là loài lan sng trong các khu rng nhiu mưa và bóng mát trên độ cao 600-2.000 m Trung và Nam MTrinidad.

Nguồn tài liệu từ: Sách hoa lan ( CỦA BÁC PHẠM TIẾN KHOA )

Cập nhật: 15/04/2020 — 18:15

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405