DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Telymitra  LAN MẶT TRỜI

Thelymitra LAN MẶT TRỜI

Tông: Diurideae

Tông ph: Thelymitrinae

Phân b: Khong 100 loài Australia, New Zealand, Đông nam Á và các hòn đo Thái bình dương.

Loài đa lan rng lá, vi tng cp thân chình trng. Lá đơn, mc t gc, hình mác đến nhn, đôi trường hp có lông, thường có gân.

Vòi hoa thng đng, có 1 đến nhiu hoa, hoa có màu sáng, thường hoa ch n khi có ánh sáng mt tri. Môi thường ging lá đài và cánh hoa, không có ca, cũng không phân thùy, không có mô sn. Tr hoa vi cái cánh to thành cái mũ chp, mũ đôi khi có thùy, ph lên khi phn, có hai chi tiết ph có th có tua hoc lông.

CÁCH TRNG

Mt vài loài khó duy trì được trong quá trình nuôi trng. Nói chung, chúng yêu cu cht trng giàu a-xit, gm nhng mnh g vn, thoát nước tt. Chúng thích nghi vi ánh sáng mnh, cn tưới nhiu nước t mùa thu ti mùa xuân, đó là giai đon phát trin, khi lan đi vào kỳ ngh thì gi khô. nhng vùng khí hu ôn hòa chúng phát trin tt trong các nhà được làm mát hoc nhà trên núi.

Thelymitra arenaria 

Lá dài 20 cm, rng 1,8 cm, hình mác, có rãnh. Vòi hoa cao 35 cm, có 3-12 hoa, hoa to 25 mm, màu xanh lt. Tr hoa màu vàng. Đây là mt trong nhng loài lan d trng ca ging này. Sinh trưởng trong rng thưa, Tasmania.

Thelymitra aristata 

Cùng loài: Thelymitra grandifl ora Fitzgerald

Lá dài 35 cm, rng 2 cm, phiến lá dày, có gân, thường có nhng vt màu sm hơn. Vòi hoa dài 80 cm, có 5-30 hoa, hoa to 35 mm, màu xanh dương lt hoc đm hoc màu hoa t đinh hương. Đnh tr hoa màu vàng, tay tr hoa có lông cng màu trng hoc vàng.

Sinh trưởng trong rng thưa và vùng cây thch nam gn b bin, thường trên đt pha cát, Đông nam Australia, Tasmania.

Thelymitra crinita

Lá hình trng, dài 18 cm, rng 4,5 cm. Vòi hoa cao 75 cm, có 12 hoa, hoa màu xanh dương sáng, to 40 mm. Phn trên ca tr hoa che phbi mt mô sn màu vàng và đen.

Trong nhng đi cây thưa, trên nn đt pha cát, thường gn b bin, min tây vùng tây nam Australia.

Thelymitra ixioides

Lá thng, dài 20 cm, rng 1 cm, có khía. Vòi hoa cao 60 cm, có mt s hoa, hoa to 20-40 mm, thường có màu xanh dương đm nhưng cũng có khi lt hơn, màu tím hoa cà, màu hng hoc trng. Các lá đài đôi khi đim thêm nhng đm màu xanh dương đm. Mt sau ca tr hoa có 2 tuyến có hình cái gy bóng chày.

Sinh trưởng trong các khu vc có cây thch nam hoc đi cây thưa, trên đ cao t ngang mc nước bin đến vùng cao nguyên, min đông nam Australia, New Zealand.

Loài tương tự: Thelymitra juncifolia Lindley, min đông nam Australia, trên đinh ca tr hoa có các vch màu vàng, và hoa to 20 mm.

Đưa v trng, chúng phát trin tt.

Thelymitra pauciflora

Lá dài 20 cm, rng 2 cm, phiến lá dày, thng, có khía và gân. Vòi hoa cao 50 cm, có ti 15 hoa, hoa to 10-20 mm, màu xanh dương sáng đến xanh lt, có đi trường hp là hng hoc trng. Môi nh hơn các chi tiết khác ca hoa.

Tr hoa màu trng hoc xanh dương, cái mũ chp đôi khi là nâu hoc vàng.

Chúng có nhng thói quen khác nhau, ttrong rng thưa đến vùng câ thch nam, t độ cao ngang mc nước bin đến cao nguyên, min đông nam và tây nam Australia, New Zealand.

Loài tương tự: Thelymintra nuda R. Brown, ch khác v đc đim ca tr hoa.

Nguồn tài liệu: SÁCH HOA LAN  ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

Cập nhật: 15/04/2020 — 18:21

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405