DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Sievekingia

Sievekingia

Tông: Maxillarieae

Tông ph: Stanhopeinae

Phân b: Có 16 loài Trung và Nam Mỹ.

Loài lan biu sinh hoc thch lan rt nh,

mc thành cm, gi hành hình trng, được bao bc bi các lp v la gi đu lên nhau gc,

trên đnh có 1-2 lá. Lá gp nếp và có cung. Vòi hoa phát xut t gc buông r, có th dài hoc ngn, có vài hoa đến nhiu hoa. Các lá đài và cánh hoa tương t nhau, phng, không theo quy ước. Môi lin hoc có ba thùy, rim môi đôi khi có tua, vi mt mô sn chân. Tr hoa đôi khi có cánh. Khi phn 2.

CÁCH TRNG

Do vòi hoa buông r, cây nên trng bng cách ghép hoc trng trong gi. Chúng cn nhit đ trung bình, bóng râm va phi và cn được tưới nước quanh năm.

Sievekingia fimbriata

Gi hành 3,5 x 2 cm. Có 10-20 lá, lá dài 3,5-6,5 cm. Trên mt cây thường có vài vòi hoa, mi vòi dài 6-8 cm, có 8-10 hoa, hoa to 2-3 cm,

có hương thơm, màu vàng cam vi nhng đm màu đ. Các cánh hoa thường có tua hoc răng cưa. Môi có ba thùy, chân có mt mô sn có ông, thùy gia có tua.

Lan biu sinh, trong rng nhiu mưa và mây ph, trên đ cao 800-1.200 m, Costa Rica, Panama.

Serapias vomeracera

Gi hành dài 3,5 cm. Lá dài 30 cm, rng 3,5 cm. Vòi hoa dài 5-10 cm, có 3-9 hoa mc sít nhau, hoa mc ngược, to 5 cm. Các lá đài màu

vàng xn, các cánh hoa màu vàng, chân có nhng đm đ tía, có tua dài. Môi có ba thùy, rim môi có tua dài.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa, hoc thch lan trên các sườn đá dc, trên đ cao 300-1.400 m, Ecuador.

Sievekingia reichenbachiana

Sievekingia suavis

Gi hành 4 x 2 cm. Lá dài 20 cm, rng 4 cm.

Vòi hoa dài 4-6 cm, có 6-12 hoa, hoa to 2-2,5 cm. Các lá đài màu vàng, các cánh hoa và môi màu cam. bên trong môi có nhng đm đ, môi sn có 3 chóp, tt c các thùy đu lin.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa và mây ph, trên đ cao 200-900 m, Costa Rica, Nicaragua, Panama.

Nguồn tài liệu: SÁCH HOA LAN  ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

Cập nhật: 15/04/2020 — 18:21

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405