DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Rhynchostele

Rhynchostele

Cùng giống: Lemboglossum Halbinger

Tông: Maxillarieae

Tông ph: Oncidiinae

Phân b: Có 15 loài Mexico, Trung M và Venezuela

Lan biu sinh, thch lan, hoc đôi khi là đa lan, vi gi hành hình trng dt, mc thành cm, trên đnh có 1-3 lá, gc có lp v la.

Vòi hoa phát xut t gc, thnh thong có phân nhánh, có vài hoa đến nhiu hoa. Hoa to, màu sc ni bt. Các lá đài và cánh hoa phng, tương t nhau, không t liên kết vi nhau. Môi có mt cái ca ngn dính vi tr hoa chân, trên ca li có mt mô sn dày. Tr hoa dài và mnh.

CÁCH TRNG

Cây lan thường được trng trong chu vi cht trng tiêu chun dành cho lan biu sinh.

Hu hết các loài thuc ging này sinh trưởng vùng có đ m cao, trong các khu rng trên cao nguyên, vì vy chúng cn khí hu mát m đến nhit đ trung bình, bóng râm nh và tưới nhiu nước trong quá trình phát trin. Khi vào kỳ nghchúng cn đưa vào ch mát hơn và khô hơn.

Rhynchostele bictoniensis

Cùng loài: Odontoglossum bictoniense

(bateman) Linldey; Và loài Lemboglossum bictoniense

Bateman

Gi hành dài 6 cm, to 3 cm, có 2 hoc 3 lá vi 3-4 lp v la gc, lá hình đai, dài 45 cm, rng 5,5 cm. Vòi hoa cao 80 cm, có nhiu hoa, hoa to 5 cm, thnh thong có hương thơm. Các lá đài và cánh hoa có màu xanh xn hoc xanh vàng vi nhng đm màu nâu đ. Môi có hình gn vi hình trái tim, màu trng hoc hng, rim gn sóng.

Lan biu sinh, trong các khu rng mây ph, trên đ cao 2.000-2.500 m, Mexico, Trung M.

Rhynchostele cervantesii

Cùng loài: Odontoglossum cervantesii

Lexarza; Và loài Lemboglossum cervantesii

(Lexarza) Halbinger

Gi hành dài 6 cm, to 3 cm, có 4 cnh. Lá dài 15 cm, rng 3 cm. Vòi hoa cao 30 cm, bao bc vi lp v la màu nâu, có mt s hoa, hoa to 3,5-7 cm, có hương thơm. Lá đài và cánh hoa màu trng hoc hng, na dưới vi nhng sc màu nâu đ không đu nhau. Môi trng hoc hng, phn chân có nhng vt màu đ tía.

Lan biu sinh, trong các khu rng rm, mây ph. Và nếu là thch lan thì trên các sườn núi đá, trên đ cao 1.400-3.200 m, Mexico

Rhynchostele cordata

Cùng loài: Odontoglossum cordatum Lindley;

Và loài Lemboglossum cordatum (Lindley)

Halbinger

Gi hành dài 8 cm, trên đnh có 1 lá vi 2 lp v la gc. Lá dài 23 cm, rng 5 cm. Vòi hoa cao 25-60 cm. Có nhiu hoa, hoa to 4-8 cm. Các cánh hoa và lá đài nhn, màu vàng có nhng đm và sc màu nâu đ. Môi hình trái tim, nhn, màu trng vi nhng đm nâu đ.

Lan biu sinh, trong các khu rng mây ph, trên đ cao 1.000-3.100 m, Mexico, Trung M.

Loài tương tự: Rhynchostele maculata

(Lexarza) Soto Arenas & Salazar (Cùng loài Odontoglossum maculatum Lexarza; Và loài Lemboglossum maculatum (Lexarza) Halbinger), cũng Mexico và Trung M, có các lá đài nhn hoc ngn, nhn.

Rhynchostele rossii

Cùng loài: Odontoglossum rossii Lindley;

Và loài Lemboglossum rossii (Lindley) Halbinger

Gi hành dài 6 cm, to 3,5 cm. Lá dài 14 cm, rng 3 cm. Vòi hoa dài 20 cm, đng thng hoc un cong, có 1-4 hoa, hoa to 5-8 cm. Các lá đài và cánh hoa màu trng, hng xn hoc vàng xn. Các lá đài và chân các cánh hoa khm màu nâu đ. Môi màu trng, hình trái tim, rim nhăn nheo. Tr hoa màu ht d ng hng.

Lan biu sinh, trong các khu rng mây ph, trên đ cao 2.000-3.0000 m, Mexico, Trung M.

Nguồn tài liệu: SÁCH HOA LAN  ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

Cập nhật: 09/04/2020 — 15:14

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405