DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Restrepia

Restrepia

Tông: Epidendreae

Tông ph: Pleurothallidinae

Phân b: Khong 50 loài Mexico, Trung và Nam Mỹ.

Lan biu sinh nh, mc thành bi, vi thân đng, được bao bc bi lp v la như giy, thường có đm, Trên đnh có 1 lá. Phiến lá dày và dai, mt dưới ca lá thường ánh lên màu đtía. Vòi hoa phát xut t ch tiếp xúc gia thân và lá. Có 1 hoa, hoa t nh đến ln, hoa thường nm trên mt lá. Lá đài sau tách ri, hp và đng thng, phn đu ca lá đài sau to hơn. Các lá đài bên dính vi nhau gn hết chiu dài trông ging cái thuyn. Các cánh hoa ging lá đài sau nhưng nh hơn. Môi liên kết vi chân tr hoa, môi lin hoc có ba thùy. Khi phn 4.

CÁCH TRNG

Các loài thuc Restrepia là lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa và mây ph, cao đ t 350 đến 3.500 m. Chúng thích hp khí hu t mát đến nhit đ trung bình, thông thoáng, đ m cao quanh năm. Có th trng chúng trong chu, vi cht trng mn dành cho lan biu sinh, hoc trng ghép nếu thy đ m đ cao.


Restrepia antennifera

Thân dài 23 cm. Lá dài 10 cm, rng 5 cm.

Hoa nm trên mt sau ca lá, cung hoa dài 4-9 cm. Các lá đài dài 5 cm, màu vàng có nhng vân và chm màu đ tía. Cánh hoa màu trng trong m, hình dài hp, dài 3 cm.

Lan biu sinh, trong rng, trên đ cao 1.500-3.500 m, Colombia, Venezuela.

Restrepia aristulifera

Thân cng, cao 6-25 cm. Lá dài 9 cm, rng 4 cm. Cung hoa di 5 cm. Các lá đài dài 25 mm, lá đài sau màu trng trong m, có nhng vân đỏ ở gia, lá đài hai bên vàng xn, có nhng đm màu đ tía phn na trên và nhng vân màu đ tía na dưới.

Lan biu sinh, trong rng mây ph, trên đcao 2.200-2.800 m, Colombia, Venezuela.

Restrepia dodsonii

Cây nh, thân dài 5 cm. Lá dài 2-4 cm, rng 1-2,5 cm. Cung hoa dài 2-4 cm, Các lá đài màu trng pha hng, lá đài bên có nhng chm mà đ tía, xếp thành hàng, dài 24 mm. Các cánh hoa màu trắng trong m, rim môi có răng cưa.

Lan biu sinh, trong các vườn cây và trong rng, trên đ cao 1.400-1.700 m, Ecuador.

Restrepia elegans

Thân dài 2-8 cm. Lá dài 6 cm, rng 3 cm.

Cung hoa dài 3-5 cm. Các lá đài dài 18-24 cm.

Lá đài sau màu trng trong m vi nhng vân màu đ tía. Các lá đài bên pha vàng, có nhng đm màu nâu hoc đ tía.

Lan biu sinh, trong rng, trên đ cao 1.400- 2.750 m, Venezuela.

Restrepia muscifera

Đây là mt biến loài. Thân dài 2,5-17 cm, lp v la thp nht có nhng chm màu đen.

Lá dài 8 cm, rng 3,5 cm. Cung hoa dài 7-20 mm. Các lá đài dài 8-15 mm, màu trng, vàng hoc hng, có nhng đm màu đ tía. Lá đài hai bên che đôi vi nhng thùy tròn.

Lan biu sinh, trong rng nhiu mưa và rng mây ph, trên đ cao 600 -2.700 m, Colombia, Ecuador.

Restrepia pelyx

Thân dài 4-13 cm, lp v la dưới thp có đm màu đ tía ng nâu. Lá dài 8 cm, rng 4 cm. Cung hoa dài 4-5 cm. Các lá đài mng, lá đài sau màu   trng trong m vi nhng đường vân màu đ tía và đ. Lá đài hai bên hình thành mt cánh hoa gi trũng lòng cho, màu vàng hoc màu đà vi nhng đm màu đ hoc nâu.

Môi có nhng đm màu đ tía hoc vàng.

Lan biu sinh, trong rng, trên đ cao 2.000-2.700 m, Colombia, Venezuela.

Nguồn tài liệu: SÁCH HOA LAN  ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

Cập nhật: 09/04/2020 — 15:14

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405