DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Pterostylis

Pterostylis

LAN CÁI MŨ CHP XANH

Tông: Cranichideae

Tông ph: Pterostylidinae

Phân b: Khong 200 loài, hu hết là Australia, có mt vài loài New Zealand và tây Thái bình dương.

Đa lan nh, loài rng lá, thân c hình cu, đôi khi có thân bò. Lá có th mc t hoa th gc hoc mc như lá bc thân. Vòi hoa có 1 đến nhiu hoa, hoa màu xanh, đôi khi pha hoc k sc màu đ tía hoc màu nâu đ. Lá đài sau cong, cùng vi cánh hoa hình thành cái mũ chp, bc ly tr hoa. Lá đài hai bên hp nht vi nhau phn chân, phn đu tách ri, thường là dng đng và che lên đu cái mũ chp. Mt s loài thì đu ca hai lá đài bên li chúc xung. Môi có th dch huyn, có móng, đôi khi chân li có mt môi ph.

CÁCH TRNG

Các loài thuc ging Pterostylis là loài đa lan được trng rng rãi Australia, đó là nhng loài lan mc thành cm, d trng. Chúng yêu cu khí hu mát ging như khi trng trong nhà trên núi. Chúng phát trin tt nếu dùng các cht trng dành cho đa lan, cn thoát nước tt. Có th trng vài c trong mt chu. Vi nhng loài mc thành cm, các lá mc gc, sẽ ra hoa vào mùa đông và mùa xuân, trong khi đó, nhng loài có lá mc trên thân ging lá bc thì ra hoa vào mùa thu. Đi vi tt c các loài, mt khi cây đã trưởng thành thì gi khô. Khi lá xut hin cn cn thn trong vic tưới nước. Khi cây phát trin đy đ, có th sang chu, nên thc hin vic sang chu 2 năm mt ln, nếu không chúng sẽ mc chen chúc nhau.

Pterostylis curta

Lá hình trng, dài 10 cm, rng 3 cm. Vòi hoa cao 10-30 cm, có 1 hoa, hoa dài chng 35 mm, ng trng, có nhng vch màu xanh và ánh lên màu xanh và nâu. Phn lá đài hai bên không dính nhau dài 12 mm, nm bên cái mũ chp chkhông đè lên nó. Môi dài 20 mm, màu nâu và quăn đnh.

Chúng mc thành cm lin nhau, thường trong các khu rng thưa, gn sui, min đông và đông nam Australia, Caledonia.

Pterostylis nutans

LAN M VT

Lá hình trng, dài 9 cm, rng 3 cm, hình thành cái hoa th. Vòi hoa cao 30 cm, có 1-2 hoa, hoa mc t đt, dài 25 mm, trong m vi nhng vch màu xanh, đôi khi ng đ, kéo dài đến đu cánh hoa. Phn không dính nhau cùa lá đ ài hai bên nhô ra vượt lên trên cái mũ chp.

Môi cun vào, dài 15 mm, màu xanh vi mt cái chóp màu nâu đ.

Mc thành cm đng c và trong các bi cây b bin, min đông và đông nam Australia, New Zealand (Đo bc)

Pterostylis ophioglossa

LAN MŨ CHP XANH LƯỠI RN

Lá mc nơi hoa th, dài 4 cm, rng 1,5 cm.

Vòi hoa dài 25 cm, có hoa, hoa dài chng 30 mm, màu trng ánh lên màu xanh, màu nâu hoc ng đ. Môi l rõ vi khía sâu.

Thường trong các bi cây b bin, trong rng thưa hoc bìa rng, Australia (Queenland,New South Wales), New Caledonia.

Pterostylis pedunculata

LAN MŨ CHP NÀU HT D

Lá hình trng, có cung, dài 4 cm, rng 2 cm, hình thành cái hoa th. Vòi hoa cao 25 cm,có 1-2 hoa. Hoa dài 20 mm, màu xanh, phnchân màu trng, sau đó gn như hp li, vi màu nâu ng đ, phn không dính nhau ca lá đài bên dài 30 mm, vượt quá cái mũ chp.

Hình thành các cm, đ cao khác nhau, thường dưới mương gia các cây dương x, hoc b có nhiu rêu, min đông nam Australia.

Pterostylis recurva

LAN CÁI BÌNH

Vòi hoa cao 60 cm, vi nhiu lá mc trên thân, dài 5 cm, có 1-3 hoa, hoa dài 35 cm, trng trong m, có các sc ánh lên màu xanh và nâu, hình cái ng khói xe la. Các cánh hoa phng, na phn đu ca lá đài hai bên không dính nhau, ging si ch, chúc xung dưới. Môi dài chng 15 mm, ng màu đ. Mc dù loài này không mc thành cm, nhưng chúng cũng không khó trng.

Loài này mc tri dài trong rng cây vùng đt thp và nhng bi cây mc lin nhau.

min tây nam và nin tây Australia.

Nguồn tài liệu: SÁCH HOA LAN  ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

Cập nhật: 09/04/2020 — 15:14

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405