A. Nội dung:

I. Các hình thức nhân giống lan.

1. Các loại lan nhân giống bằng thân củ hay thân chính.

 • Cymbidium.
 • Dendrobiums.
 • Cattleya và các giống lai.
 • Brassia.
 • Lycaste.

2. Kỹ thuật nhân giống hoa lan bằng phương pháp tách cây.

 • Cymbidium.
 • Dendrobiums.
 • Cattleya và các giống lai.
 • Brassia.
 • Lycaste.

3. Kỹ thuật nhân giống hoa lan bằng phương pháp giâm cành hay ghép.

 • Dendrobiums.
 • Vanda và loại giống lai.
 • Phalaenopsis.

4. Kỹ thuật nhân giống hoa lan bằng gieo hạt.

 • Tất cả các loại lan.

II. Kỹ thuật nhân giống hoa lan.

1. Kỹ thuật nhân giống hoa lan bằng phương pháp giâm cành.

 • Đây là phương pháp nuôi cấy mắt hay còn gọi là phương pháp giâm cành. Từ các chồi mắt ngủ chúng ta có thể sản xuất ra được một hoặc nhiều cây con.
 • Mắt là gì?
 • Cây thường tạo ra các chồi “ngủ” trên các đốt thân. Nếu ngọn chết đi sẽ thúc đẩy quá trình phát triển của các chồi ngủ trên thân.
 • Mắt cây có thể tìm thấy ở các vị trí sau:
 • + Trên thân Phalaenopsis, Doritis và Phaius.
 • + Trên thân hành của Dendrobium.
 • + Dưới gốc của Cattleya.

Facebook

Mắt cây của giống lan Phalaenopsis đạt tiêu chuẩn để giâm cành.
Mắt cây của giống lan Phalaenopsis đạt tiêu chuẩn để giâm cành.

Bước 1: Cắt mắt cây giống.

 • Mắt cây phù hợp là bạn cắt 3 cm ở phía trên và dưới mắt của cành hoa. Điều rất quan trọng là phải dùng dao bén, bởi vì dao cùn làm các mô bị tổn thương rất nhiều. Kế đó bạn hãy cẩn thận gỡ bỏ các màng bao.

Mắt cây lan cắt khoảng 3 cm.
———–>3cm<———–
Mắt cây lan cắt khoảng 3 cm.

Bước 2: Chuẩn bị nền giâm.

 • Nền giâm cành có thể dùng dớn vụn hoặc rễ cây lục bình phơi khô. Cho nền giâm cành vào khay và tưới vừa ẩm tạo điều kiện cho mầm ngủ phát triển thuận lợi.

Nền giâm.
Nền giâm.

Bước 3: Đặt mắt cây vào trong đất trồng:

 • Đặt mắt cây đã sửa soạn nằm ngang trong đất trồng, mắt cây phải ở phía trên.

Mắt ngủ được đặt vào trong khay nhân giống.
Mắt ngủ được đặt vào trong khay nhân giống hoa lan.

Bước 4: Tưới ẩm và đậy khay với lớp plastic.

 • Đậy khay bằng lớp plastic để giữ ẩm.
 • Sau khi đặt mắt ghép vào trong khay, chúng ta tiến hành tưới ẩm để giữ ẩm cho mắt.

Mắt cây được tưới ẩm.
Mắt cây được tưới ẩm.

Bước 5: Chăm sóc sau khi giâm.

 • Tiến hành chăm sóc, tưới nước thường xuyên cho mắt lan. Sau 4 tuần mắt lan bắt đầu nảy chồi non, tiến hành mở lớp plastic phủ.

Mắt cây sau khi giâm được 10 tuần.
Mắt cây sau khi giâm được 10 tuần.

Nguồn : kenhantan.com   ( của Bác Phạm Tiến Khoa )