DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Prosthechea

Prosthechea

Cùng giống: Anacheilium Hoffmannsegg,

và ging Euchile (Dressler & G. E. Pollard) Withner

Tông: Epidendreae

Tông ph: Laeliinae

Phân b: Trên 100 loài t Florida nam đến Trung và Nam M và qun đo Indies.

Lan biu sinh hoc thch lan, vi gi hành dt, hình cái cht chn. Có 1-5 lá, mt lá có phn. Vòi hoa không phân nhánh, gc thường có lp v la. Hoa chúc xung dưới. Môi gn vi tr hoa na phn dưới. Tr hoa không có cánh, đu tr hoa có ba răng cưa. Khi phn 4.

Mc dù cái tên Prosthechea được đưa ra t năm 1838, nhưng mãi đến gn đây các loài thuc ging này được phân loi vào Encyclia nhưng cái tên Prosthechea vn được biết đến nhiu hơn. Khi phân tích ADN, người ta cho rng nên đưa chúng vào mt loài riêng.

CÁCH TRNG

Hu hết các loài thuc ging này khá dtrng, chúng sẽ phát trin tt môi trường có nhit đ trung bình, ánh sáng mnh. Cht trng là loi dành cho lan biu sinh, trong thi kỳ cây đang phát trin thì cn tưới nhiu nước, nhưng cn đ cht trng khô ga hai ln tưới.

Prosthechea boothiana

Cùng loài: Encyclia boothiana (Lindley)

Dressler.

Gi hành dài 3 cm, to 3 cm, tròn, hai bên dt, có 2-3 lá. Lá dài 1cm. Vòi hoa dài 25 cm, có ít hoa, lp v la gc dài 6 cm. Hoa to 2 cm, màu vàng ng xanh vi nhng vt màu nâu đ, môi có mt mô sn màu trng.

Lan biu, sinh trong nhng khu rng khá khô hn, trên đ có 0-100 m, Hoa kỳ (Florida), Mexico, Trung M, qun đo Indies.

Prothechea brassavolae

Cùng loài: Ecyclia brassavolae (Reichenbach

f.) Dressler; Và loài Panarica brassavolae

(Reichenbach f.) Withner & P. A. Harding

Gi hành dài 20 cm, to 5 cm, mc cách đu nhau trên thân r. Có 2-3 lá, lá dài 28 cm, rng 5 cm. Vòi hoa dài 50 cm, có chng 15 hoa, hoa to 10 cm, màu sc ni bt. Lá đài và cánh hoa dài và hp, màu xanh vàng đến màu đà ng xanh.

Môi có móng nhưng không phân thùy, màu đtía ng hng, phn chân màu trng. Loài lan hp dn này xut x trên cao nguyên, chúng sẽ phát trin tt trong môi trường mát mẻ .

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa và mây ph, trên đ cao 900-2.600 m, Mexico ti Panama.

Prosthechea-cochleata

Prosthechea chacaoensis

Cùng loài: Anacheilium chacaoensis (Reichenbach

f.) Withner & P. A. Harding; Và loài:  Encyclia chacaoensis (Reichenbach f)

Dressler & Pollard

Gi hành dài 10 cm, to 5 cm, hơi dt, màu xanh xám. Có 2-3 lá, lá dài 30 cm, rng 5 cm, màu xanh xn. Vòi hoa dài 10 cm, có t 2 hoa đến mt s hoa, hoa to 4 cm, có hương thơm.

Các lá đài và cánh hoa màu xanh xn, môi trông ging cái chuông, màu trng vi nhng vân màu đ tía.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu sương mù, trên đ cao 0-900 m, Trung và Nam M.

Prosthechea citrina

Cùng loài: Encyclia citrina (Lexarza)

Dressler; Và loài Euchile citrina (Lexarza)

Withner.

Cây r xung, vi gi hành dài 6 cm, to 3 cm.

Có 2-4 lá, lá dài 16 cm, rng 4 cm, màu xanh xám. Vòi hoa dài 10 cm, có 1 hoc 2 hoa, hoa to 7-9 cm, ging sáp, hoa có hương nng, lâu tàn, màu vàng chanh. Môi có màu vàng đm, vi cái rim màu lt hơn. Do thói quen buông r nên trng chúng bng cách ghép. Nhit đthích hp là mát đến trung bình, vào mùa đông thì cây ngh, cn đ khô.

Lan biu sinh, trong các khu rng si hoc rng thông, trên đ cao 1.300-2.600 m, Mexico.

Prostechea cochleata

LAN CON SÒ, LAN CON TRAI

Cùng loài: Anacheilium cochleatum (Linnaeus)

Hoffmannsegg; Và loài Encyclia cochleata

(Linnaeus) Lemée.

Gi hành dài 20 cm, to 5 cm, hình trng đến hình ê-lip. Có 1-3 lá, lá dài 40 cm, rng 5 cm.

Vòi hoa cao 50 cm, có vài hoa đến nhiu hoa.

Các lá đài và cánh hoa màu xanh xn đến xanh vàng, dài 7 cm, chiu ngang dưới 1 cm, lá dài và cánh hoa quăn và chúc xung dưới. Môi dài 2,5 cm, rng 3 cm, hình v sò, màu đen ng đđm vi nhng vân màu vàng hoc màu trng vi nhng vân màu đ tía chân. Đây là quc hoa ca Belize.

Lan biu sinh, trong các khu rng lá rng, m ướt, trên đ cao 450-1.000 m, Hoa kỳ (Florida), Mexico, Trung và Nam M, qun đo Indies.

Prosthechea fragans

Cùng loài: Anacheilium fragans (Swartz)

Acuna; Và loài Encyclia fragans (Swartz)

Lemée

Gi hành dài 13 cm, cung ngn, mc cách đu trên thân r. Có 1 hoc 2 lá, lá dài 30 cm, rng 5 cm, màu xanh xn. Vòi hoa có ít hoa, hoa to 2-4 cm, có hương thơm, màu trng, trng kem hoc ng xanh. Môi có nhng vân đ tía, hình trng rng, cong kiu lòng cho, đu môi nhn đt ngt, kích thước môi 10 x 12 mm.

Lan biu sinh, trong rng có nhiu mưa, trên đ cao 0-1.000 m, Trung và Nam M, qun đo Indies.

Prosthechea mariae

Cùng loài: Encyclia mariae (Ames) Hoehme;

Và loài Euchile mariae (Ames) Withner

Thân buông r vi gi hành dài 4 cm, to 3 cm. Có 2-3 lá, l á dài 18 cm, rng 3 cm, màu xanh xám hoc màu xanh ô-liu. Vòi hoa dài 20 cm, có ít hoa, hoa to 5-8 cm, màu xanh ngvàng chanh. Môi màu trng, tâm có nhng đm màu xanh. Trong nuôi trng loài này cũng áp dng ging như loài Encyclia citrina.

Lan biu sinh, trong rng khô, trên đ cao 1.000-1.200 m, Mexico.

Prosthechea ochracea

Cùng loài: Encyclia ochracea (Lindley)

Dressler

Gi hành dài 10 cm, to 1 cm. Có 2 hoc 3 lá, lá dài 25 cm, rng 1,5 cm. Vòi hoa cao 12 cm, có mt vài hoa đến nhiu hoa, mc sít nhau, hoa to 2 cm, có hình cái cc (ly), màu nâu vàng.

Môi màu trng hoc vàng, vi nhng đm màu đ, hai thùy bên ln hơn thùy gia.

Prosthechea prismatocarpa

Cùng loài: Encyclia prismatocarpa (Reichenbach

f.) Dressler; Và loài Panarica prismatocarpa

(Reichenbach f.) Withner & P. A.

Harding

Gi hành dài 20 cm, trông ging trái lê. Có 2-3 lá, lá dài 30 cm, rng 5 cm. Vòi hoa cao 15-45 cm, có nhiu hoa, hoa to 5 cm, hương thơm.

Các lá đài và cánh hoa màu kem ng xanh đến màu vàng ng xanh, có nhng vt đ tía đm.

Thùy gia ca môi có màu đ ging hoa t đinh hương, rim môi màu trng.

Lan biu sinh, trong rng nhiu mưa và mây ph, trên đ cao 100-2.450 m, Trung và Nam M.

Prosthechea pygmaea

Cùng loài:: Encyclia pygmaea (Hooker)

Dressler

Gi hành dài 50 mm, to 8mm, mc cách nhau 3-5 cm, trên thân r bò lan. Có 2 lá, lá dài 10 cm, rng 2 cm. Vòi hoa có 1 hoa, hoa to 12 mm, có hương thơm, màu kem đến màu xanh xn pha màu pha màu hoa t đinh hương hoc màu nâu vàng. Môi trng, có 1-3 sc màu đtía. Đây là mt trong loài lna nh nht trong ging này.

Trong rng nhiu sương mù hoc mây ph, trên đ cao 50-1.800 m, Hoa kỳ (Florida), Mexico, qun đo Indies, Trung và Nam M.

Prosthechea radiata

Cùng loài: Anacheilium radiatum (Lindley),

Moutinho & A. V. Pinto; Và loài Encyclia radiata

(Lindley) Dressler

Gi hành dài 16 cm, to 4 cm, mc cách nhau 2-3 cm trên thân r bò lan. Có 2-3 lá, lá dài 30 cm, rng 3 cm. Vòi hoa dài 20 cm, có vài hoa đến mt s hoa, các hoa to thành mt chùm.

Hoa có mùi hương nng, màu kem hoc màu xanh xn. Môi trũng kiu lòng cho, có nhng vân màu đ tía.

Lan biu sinh, trong rng, trên đ cao 150-2.000 m, Mexico, Trung M.

Prosthechea vitellina

Cùng loài: Encyclia vietellia (Lindley)

Dressler

Gi hành cao 6 cm. Có 1-3 lá, lá dài 24 cm, rng 5 cm, màu xanh xám. Vòi hoa cao 40 cm.

Hoa to 4 cm, có màu ni bt, màu đ cam đến màu đ tươi. Môi màu cam hoc vàng. Loài này khá ph biến, trng nhng nơi có khi hu mát m.

Lan biu sinh, trong nhng rng rm và rng mây ph, trên đ cao 1.400-2.600 m, Mexico, El Salvador, Guatemala.

Nguồn tài liệu: SÁCH HOA LAN  ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

Cập nhật: 09/04/2020 — 15:14

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405